Centrum nauczania języków obcych

TulipanyTulipany

6:40 - 8:40 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne , praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne , prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
8:40 - 9:00 Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:10 - 10:20 Zajęcia edukacyjno -wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, język angielski.
10:30 - 11:50 Codzienne zajęcia z języka angielskiego
11:55 - 12:20 Obiad
12:25 - 13:00 Zajęcia edukacyjne/ zajęcia z globalnego czytania//zabawy dowolne w sali/zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
14:05 - 13:50 Zabawy integracyjne , gry dydaktyczne , zabawy ruchowe , plastyczno - techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym , prace porządkowe , omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci.
13:55 - 14:20 Podwieczorek
20:09 - 16:30 Zabawy dowolne i integracyjne

Język angielski (mgr Julia Waśniewska) :

  • Rytmika (mgr Marzena Wirzba):  piątki godz.: 9:30
  • Dzień Helen Doron:  czwartki godz.: 10:00-!0:45 (grupa I, 4-latki), godz.: 10:50-11:35 (II  grupa), 4-latki).  Środy godz.: 9:30-10:00 (grupa III, 3-latki z panią Katarzyną Laska).
Powrót
projekt i wykonanie mmCreation.pl