Centrum nauczania języków obcych

StokrotkiStokrotki

6:40 - 9:00 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne , praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne , prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
9:05 - 9:25 Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:25 - 12:15 Zajęcia edukacyjno -wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, język angielski.
12:20 - 12:40 Obiad , czynności samoobsługowe , ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
12:40 - 14:20 Odpoczynek poobiedni , zabawy integracyjne , planszowe , konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym.
14:20 - 14:40 Podwieczorek, czynności samoobsługowe, porządkowe.
14:40 - 16:30 Zabawy integracyjne , gry dydaktyczne , zabawy ruchowe , plastyczno - techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym , prace porządkowe , omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci.

Język angielski (mgr Katarzyna Laska) :

  • Rytmika (mgr Marzena Wirzba) - piątki godz. 10:00
Powrót
projekt i wykonanie mmCreation.pl