Centrum nauczania języków obcych

ŻonkileŻonkile

6:40 - 8:15 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne , praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne , prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
8:15 - 8:35 Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
8:35 - 11:30 Zajęcia edukacyjno -wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, język angielski.
11:30 - 11:50 Obiad , czynności samoobsługowe , ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
11:50 - 13:30 Odpoczynek poobiedni , zabawy integracyjne , planszowe , konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym.
13:30 - 13:50 Podwieczorek, czynności samoobsługowe, porządkowe.
13:50 - 16:30 Zabawy integracyjne , gry dydaktyczne , zabawy ruchowe , plastyczno - techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym , prace porządkowe , omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci.

Język angielski ( Marzena Buca) 

  • Rytmika (mgr Marzena Wirzba): piątki, godz.: 9:30
  • Dni Helen Doron : 
  • Religia (mgr Wiesława Masiak): 
  • Szachy (mgr Mirosław Nowak) - środy
Powrót
projekt i wykonanie mmCreation.pl