Przedszkole językowe

Metody nauczania

W nauczaniu języków obcych posługujemy się metodą komunikatywną, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na  kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania.

 

Stale monitorujemy postępy naszych kursantów, by móc skutecznie przygotować ich do zdawania egzaminów gimnazjalnych , maturalnych oraz certyfikatów.

 

W trakcie zajęć lektorzy:

  • organizują gry i zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku;
  • przeprowadzają również improwizacje, symulujące realne sytuacje, korygując błędy słuchaczy;
  • wykorzystują m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów TV i reklam;
  • skupiają się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie);
  • kładą największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej, specjalistycznej;
  • stosując różnorodne ćwiczenia zachęcają słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć.
projekt i wykonanie mmCreation.pl